Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

konceptuální model

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Design databáze pro komunitní diskusní server
 (Radim Klepetko)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23021 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Comparison of a multi-model database with its single-model variants
 (Michal Merjavý)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwolr/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace PIL a SIL simulátorů pro výukový fyzikální model inverzního kyvadla
 (Marek Bukovan)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118966 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Fyzikální model pro simulaci přechodných dějů při vypínání.
 (Jiří Ošlejšek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98816 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Elektronický model a řízení technologického celku fyzikálního modelu lomu.
 (Petr Hrbáč)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86431 | Nerostné suroviny / Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh a realizace algoritmů nelineárního prediktivního řízení fyzikálního modelu tří nádrží
 (Ondřej Michálek)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140530 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)