Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Připravenost vybraného území podílet se na provádění úkolů ochrany obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických látek.
 (Martin ŠEVČÍK)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sg8wrr// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Ochrana životního prostředí ve vztahu k přepravě nebezpečných látek
 (Adam Březík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p02631// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Ochrana životního prostředí a zdraví před nebezpečnými odpady
 (Miroslav Schäfer)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rusre/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana životního prostředí a zdraví před nebezpečnými odpady
 (Miroslav Schäfer)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rusre/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Zpracování a využití plastových odpadů se zaměřením na komunální odpady
 (Jana JISLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gr618a// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Nakládání s odpady ve sklářském průmyslu se zaměřením na společnost AGC Flat Glass Czech a.s.
 (David MÍŠEK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qqngaf// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odpady vznikající povrchovou úpravou materiálů
 (Tereza Valdová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//3wbc4t// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Radioaktivní odpady a uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí (výukový program)
 (Jan NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m7erok// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Radioaktivní odpady a uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí(výukový program)
 (Jan NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9066yt// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Odpady ze zdravotnických zařízení
 (Eliška Letková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fp2mwn// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma