Adam Březík

Bakalářská práce

Ochrana životního prostředí ve vztahu k přepravě nebezpečných látek

Environment Protection in Relation to Transport Hazardous Substances
Anotace:
Bakalářská práce je věnována ochraně životního prostředí ve vztahu k přepravě nebezpečných látek po silnici. Teoretická část práce se zabývá literární rešerší v oblasti ochrany životního prostředí, silniční přepravy nebezpečných látek a rozborem platné legislativy v dané oblasti. Praktická část práce popisuje dodpad simulované dopravní nehody vozidla přepravující nebezpečné látky na životní prostředí …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is dedicated to the environmental protection issue in relation to the transport of hazardous materials by road. The theoretical part of the thesis is focused on research of literature in field of environmental protection, road transportation of hazardous materials and analysis of current legislation in this field. The practical part of the thesis describes the impact of the simulated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Strohmandl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Březík, Adam. Ochrana životního prostředí ve vztahu k přepravě nebezpečných látek. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Ovládání rizik