Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Hodnotící škála

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Hodnotící škály jako součást moderní ošetřovatelské péče u pacienta s poraněním mozku.
 (Markéta MAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kumtm// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Moderní léčba Parkinsonovy choroby a její ošetřovatelská péče
 (Petra Krahulíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rb5ijd// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u dětí s poruchami příjmu potravy
 (Natalie KEBERLOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//97nkiw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Moderní metody využívané v ošetřovatelské péči u pacientů s nehojící se ránou
 (Kateřina HUDSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vub5b3// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi
 (Natálie VOPÁLKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pmp0c0// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o chronickou ránu
 (Zdeňka SCHNEIDEROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//w1xknx// | CZV Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Hodnotící škály jako součást moderní ošetřovatelské péče u pacienta s poraněním mozku.
 (Markéta MAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4kumtm// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Práce na příbuzné téma

Využití Bazální stimulace u pacientů s traumatickým poranění mozku z pohledu ergoterapeuta.
 (Stefanie MÜLLEROVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//u8ehxt// | Ergoterapie / | Práce na příbuzné téma

Soběstačnost a její vývoj u jedince s poúrazovou demencí způsobenou těžkým traumatem mozku
 (Kristýna Kolínková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzveg/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Ergoterapeutické postupy u poruch kognitivních funkcí po traumatu mozku
 (Martina HONZŮ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//itvmyw// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)