Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Vrozené chromosomové aberace a Di Gorge syndrom u pacientů s vrozenou srdeční vadou
 (Hana Nosková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xo0nt/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Molekulární mechanismy vzniku chromozomových aberací
 (Kateřina Koželková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slofe/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Hledání příčin selhání kultivace periferní krve v souboru pacientů z Laboratoře klinické cytogenetiky OLG FN Brno. Analýza dostupných dat, formulace hypotéz
 (Hana Kluková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpyx7/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Izolace a in vitro kultivace mononukleárních buněk periferní krve u pacientů s astmatem
 (David Novák)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1gps/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Izolace buněk z periferní krve
 (Kateřina Netíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qqsjxi// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Práce na příbuzné téma

Hledání příčin selhání kultivace periferní krve v souboru pacientů z Laboratoře klinické cytogenetiky OLG FN Brno. Analýza dostupných dat, formulace hypotéz
 (Hana Kluková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpyx7/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

T-lymfocyty a nádorová imunita
 (Zuzana VERNEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uir5k4// | Biologie / Biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Molekulární analýza gamma-delta T-buněčných receptorů přítomných u pacientů s hematoonkologickým onemocněním
 (Marie Daňková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vva6g/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Protinádorová imunita populace Vdelta1 gamma-delta T lymfocytů
 (Lenka Pidimová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scwfh/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Chromozomové přestavby s místy zlomů v genech pro T-buněčné receptory.
 (Jitka Drbalová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8ivq/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)