Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

amplifikace dna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Optimalizace amplifikace DNA izolované z bukálních stěrů pro účely sekvenování
 (Kristýna ROŠTÍKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rqbgm6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Identifikace baktérií rodu Bifidobacterium s využitím metod amplifikace DNA
 (Michala Kotianová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mw5ft/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití metod amplifikace DNA při identifikaci baktérií rodu Lactobacillus
 (Kristýna Turková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fn1iq/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace celogenomové amplifikace pro účely preimplantační genetické analýzy
 (Iva Procházková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wbuh6/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Detekce nežádoucích mikroorganismů pomocí izotermální amplifikace DNA
 (Jiří LOS)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//71ap6i// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Využití RAPD (Random Amplification of Polymorphic DNA) při studiu příbuznosti kmenů rodu Acidithiobacillus
 (Petra Linhartová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dp5ex/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metody pro izolaci DNA z fermentovaných masných výrobků
 (Lukáš Bednář)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//389ozv// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Určení pohlaví u dětí a nedospělých jedinců z eneolitického pohřebiště Hoštice 1 za Hanou - analýza DNA
 (Michaela Vaňharová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqbuv/ | Biologie (čtyřleté) / Antropologie | Práce na příbuzné téma

Evoluce velikost genomu a obsahu DNA bazí v rodě Nepethes
 (Ondřej Knápek)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w5noo/ | Ekologická a evoluční biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Studium variability DNA mrkve obecné a příbuzných druhů
 (Kristýna Smolová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xv98j2// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)