Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

centrum podpory pro studenty se specifickymi potrebami

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Podpora studentů se specifickými potřebami na vysokých školách
 (Kristýna VÍTKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3txgyw// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Poradenství pro studenty se speciálními potřebami na českých vysokých školách
 (Pavla JANOSCHOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fu058l// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Práce na příbuzné téma

Studijní kompetence studentů se speciálními vzdělávacími potřebami pro studium na VŠ
 (Lucie OSTATNICKÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//myqw6m// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Speciálně pedagogická podpora vysokoškolského studia studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
 (Veronika KUKLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mx3b5n// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Podpora vysokoškolských studentů se specifickými potřebami při využití programů Erasmus
 (Michala NEŠETŘILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hakozt// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Práce na příbuzné téma

Podpora vysokoškolských studentů se specifickými potřebami při využití programů Erasmus
 (Michala NEŠETŘILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3ykaen// | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická andragogika | Práce na příbuzné téma

Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením
 (Michaela OBRUSNÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//vo9apo// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Problematika studentů se specifickými poruchami učení v kontextu terciárního vzdělávání
 (Daniela Žampová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM557 | Vychovatelství / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Práce na příbuzné téma

Informační systém pro podporu činností Centra Pyramida na Ostravské univerzitě
 (Michal MOTÚZ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9po0di// | Informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma