Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

communication skill

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Communication Skills of a Successful Manager
 (Gabriela VAVROŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l49mrt// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Práce na příbuzné téma

Komunikace rodičů s dětmi s narušenou komunikační schopností - koktavostí
 (Adéla Rezková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/am2rm/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza komunikační schopnosti u osob s tělesným postižením
 (Ivana Kostelanská)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ouwwp/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikační schopnosti u chlapce s vývojovou dysfázií
 (Iveta Krejčí)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0itp/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Analýza rozvoje komunikační schopnosti u dětí v mateřské škole
 (Lucie Novotná)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n1jkh/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikační schopnosti chlapce s kombinovaným postižením
 (Michaela Konečná)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/miyiz/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních schopností u žáků se sluchovým postižením v mladším školním věku.
 (Mariana Janďourková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aw1ao/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikační schopnosti u dětí se zaměřením na dyslalii
 (Pavla Vacková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d6xo9/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikační schopnosti u dítěte se sluchovým postižením
 (Lenka Sasínová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sivn8/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v logopedické třídě a analýza použitých pomůcek
 (Andrea Kotoulková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zyt03/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)