Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

communicative competences

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Developing intercultural communicative competence in learners of English
 (Lenka Zelenková)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dm3e9/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Rozvíjanie komunikatívnych kompetencií u žiakov 1. stupňa na tradičnej základnej škole a Montessori základnej škole v ČR a SR
 (Dominika Jančiarová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7xx6/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Práce na příbuzné téma

Vývoj komunikačních kompetencí českého předškoláka
 (Eva Rožnovská Ševčíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri9kc/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Vliv četby na rozvoj komunikativních kompetencí dětí v předškolním věku
 (Kristýna Výravská)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x5hc0/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj komunikativních kompetencí u žáků se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy
 (Lenka Horňáková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fylad/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Analýza úrovně komunikačních kompetencí u dětí předškolního a raně školního věku
 (Jana Kopecká)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rcbs0/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Komunikativní kompetence u žáků 1. stupně běžné základní školy z hlediska pragmatické jazykové roviny
 (Eva Minářová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xznjk/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Komunikační kompetence žáků a učitelů na základních školách pro sluchově postižené
 (Lenka Hricová)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b1gms/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Práce na příbuzné téma

Rozvíjení komunikativní kompetence a jazykové gramotnosti žáků ZŠ v hodinách anglického jazyka prostřednictvím sebereflexe učitele.
 (Klára NAVRÁTILOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7biqqf// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Vliv četby na rozvoj komunikativních kompetencí dětí v předškolním věku
 (Aneta KLANICOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ue4u8w// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)