Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dusicnan

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Studium membránového transportu dusičnanu u bakterie Paracoccus denitrificans
 (Miroslava Janů)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5f6q/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující koncentrace dusičnanů v podzemní vodě v povodí Želivky
 (Marcela SEGAROVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qyaksk// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Závislost koncentrace dusičnanů na výšce hladiny v indikačních vrtech - Březová nad Svitavou
 (Kateřina Folkmanová)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//al4j0r// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Metody snižování obsahu dusičnanů v pitné vodě
 (Veronika Johanová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g4qo8u// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metody stanovení dusičnanů UV-VIS spektrometrií
 (Jitka HABÁŇOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jt1vdr// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Dusičnany bis(1-amidino-2-alkylisomočovina) a bis(1-alkylbiguanidin) měďnaté
 (Ondřej Němec)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//325v9w// | Chemie a technologie materiálů / Teorie a technologie výbušin | Práce na příbuzné téma

Stanovení dusičnanů v pitných vodách
 (Iva PARMOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ljmajs// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Biologické odbourávání dusičnanů v oplachových vodách z moření nerezových ocelí
 (Tereza LELKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dfw2lv// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Obsah dusitanů a dusičnanů ve vybraných potravinách a jejich předpokládaný denní příjem v naší populaci
 (Martina BÁRTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//usiy7u// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)