Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

entomopathogenic nematodes

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Study of adipokinetic hormone role in insects stressed by entomopathogenic nematodes
 (Emad Ahmed Sayed IBRAHIM)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4gpnry// | Physiology and Immunology / Physiology and Developmental Biology | Práce na příbuzné téma

Seasonal dynamics of entomopathogenic nematodes
 (Vladimír PŮŽA)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6qlxpd// | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Exkretované/sekretované produkty entomopatogenních hlístic a jejich vliv na imunitu hmyzu
 (Sara Eliáš)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tahxs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium patogenity entomopatogenních hlístic
 (Jana Hurychová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ul05e/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Mechanismy ovlivňující patogenitu entomopatogenních hlístic
 (Jana Hurychová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ikwdq/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání patogenity entomopatogenních hlístovek v larvách Galleria mellonella při změně vnějších faktorů
 (Iva Valentová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zk96d/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Synergismus entomopatogenních hlístic a entomopatogenních hub
 (Tereza ŠILLEROVÁ)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ga2ito// | Zemědělské inženýrství / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Nukleotidová variabilita genu enol-1 u entomopatogenních hlístic Heterorhabditis bacteriophora a Steinernema feltiae
 (Martina FLEGROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//et5vb5// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Molekulární markery pro druhou identifikaci entomopatogenních hlístic (Nematoda: Steinernematidae)
 (Lucie FAKTOROVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dszt9c// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Práce na příbuzné téma

Použití mikrosatelitních markerů u populací entomopatogenních hlístic rodu Steinernema
 (Michaela RAŠKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6ajwdp// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)