Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ewma

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

EWMA modely časových řad
 (Jan Bernard)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ln7zj/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma

Analýza regulačních diagramů pro odhalení malých a středních změn parametrů procesu
 (Dušan Veselý)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114310 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Metody předvídání volatility
 (Milan Fičura)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/66000 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zajištění měnového rizika strojírenského podniku
 (Tomáš Skřeček)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128063 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Stanovení míry rizika portfolia akcií s eliptickým rozdělením pravděpodobnosti
 (Kateřina Jahnová)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106943 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv
 (Dalie Peterová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91193 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Aplikace metodologie Value at Risk na akciové portfolio
 (Martin Matýsek)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105855 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Zajištění měnového rizika podniku ve strojírenském průmyslu
 (Silvie Cmielová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113738 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Korelační struktura ve vícerozměrných časových řadách
 (Lukáš Frýd)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61016 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Možnosti zajištění měnového rizika ve spediční společnosti
 (Martin Lednický)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85082 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma