Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

funkce chyb

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Aplikace spotřební funkce na ČR
 (Jaroslav Poncar)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70170 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Nová metodologie návrhu - Používání modelů VHDL-AMS s ohledem na účinky stárnutí v automobilových mechatronických obvodech pro bezpečnostní funkce
 (Gerhard HOFMANN)

2018, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1x9gzc// | Electrical engineering and informatics / Electronics | Práce na příbuzné téma

Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích
 (Jiří Petříček)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fuvtpq// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Metody numerické integrace a analýza chyb
 (Dominika Floriánová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118902 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Analýza funkce kamenné industrie z konce středního paleolitu a začátku mladého paleolitu s cílem rekonstruovat chování skupin prehistorických lidí
 (Helena Klempererová)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzns4/ | Biologie (čtyřleté) / Antropologie | Práce na příbuzné téma

Funkce v matematice na střední škole
 (Karolína Synková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ktpzr/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Jádrové odhady regresní funkce pro korelovaná data
 (Dagmar Lajdová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8kv8/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma

Substituční integrační metoda. Frekventované chyby studentů při řešení příkladů z integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné. Případová studie.
 (Iveta Čambalová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/duag0/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Profil osobnosti a kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie
 (Veronika Hublová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvswo/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Práce na příbuzné téma