Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

izotermy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Využití pomerančové kůry k odstranění šestimocného chromu z vodného prostředí: kinetika, termodynamika, izotermy
 (Veronika Pilátová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103466 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Adsorpční izotermy a chromatografické dělení modelové racemické směsi
 (Eliška Davidová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//8lmmzk// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Sorpční izotermy bylin a jejich příspěvek k údržnosti během skladování
 (Jana Kubínová)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f4ajdz// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Studium biosorpčních izoterem síranových iontů na pomerančovou kůru
 (Richard Moravec)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97887 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Adsorpce vlhkosti kolagenních střívek: tvorba adsorpčních izoterem
 (Eliška Netíková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//calp7f// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Práce na příbuzné téma

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodných roztoků pomocí odpadních pecek z broskví
 (Lucie Adámková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98380 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Studium adsorpčních izoterem adsorpce Cr(VI) z vodného roztoku pomocí neaktivované pomerančové kůry
 (Alena Lašutová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98032 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Desorpce iontů těžkých kovů z uhlíkatých adsorbentů
 (Veronika BANDEVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lck8t0// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Sorpce iontů těžkých kovů Cd a Zn na aktivovaný bentonit
 (Jana ONDRYÁŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6w8txw// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Sorpce iontů železa na bentonity
 (Lenka GAVENDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k628y6// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)