Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kardiomyopatie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou Tako-tsubo kardiomyopatie
 (Lucie Novotná)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/y9nvn/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Hypertrofická obstrukční kardiomyopatie - od genetické diagnostiky po katetrovou léčbu
 (Jaroslav Januška)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cauhq/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Hodnocení významu genetických variant detekovaných sekvenováním nové generace pro identifikaci dědičných poruch způsobujících kardiomyopatie
 (Lenka VYSLOUŽILOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6oay52// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití sekvenování nové generace pro identifikaci dědičných poruch způsobujících kardiomyopatie
 (Lenka VYSLOUŽILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//djduij// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Hypertrofická kardiomyopatie u koček
 (Anna PŘIKRYLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s2yw6s// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Etiologické příčiny hypertrofické kardiomyopatie - analýza genů MyBPC3 a TNNT2
 (Veronika Drimlová)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1nfsry// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání
 (Anna Chaloupka)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tun9i/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Práce na příbuzné téma

The role of stem cells in development of heart failure associated with Duchenne muscular dystrophy
 (Šárka Jelínková)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yyo3w/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Práce na příbuzné téma

Genetika dědičných typů kardiomyopatií
 (Linda Skutková)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhekm/ | Pediatrie (čtyřleté) / Pediatrie | Práce na příbuzné téma

Sledování echokardiografických parametrů u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií
 (Tomáš Honek)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eambl/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)