Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Parciální poruchy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Pedagogická diagnostika specifických poruch učení u žáků 1. ročníku
 (Jaroslava GAJDOŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//y7rq4y// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Diagnostika specifických poruch motorického učení u dětí mladšího školního věku
 (Anežka KYVÍŘOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p57zxq// | Učitelství pro střední školy / Tv-Ps | Práce na příbuzné téma

Neuro-vývojová terapie jako metoda při diagnostice specifických poruch učení
 (Nikola Slezáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8i1g/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Diagnostika a reedukace specifických poruch učení u dětí na 1. stupni ZŠ
 (Kateřina Mervartová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3970 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Vstupní diagnostika pedagoga jako východisko pro reedukaci specifických poruch učení žáků na základní škole
 (Simona Pokorná)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e424t/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Diagnostika a reedukace specifických poruch učení u dětí na 1. stupni ZŠ
 (Jana Kuldová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5029 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Využití analyticko-syntetické metody a metody Sfumato při práci s žáky s parciálními poruchami
 (Lucie ŠROMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zj38xx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Čtenářská gramotnost dětí předškolního věku
 (Petra ZAVADILOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kofo7e// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Předčtenářská gramotnost v mateřských školách a školních družinách
 (Hana ČERNÁ)

2017, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//01852d// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Předčtenářská gramotnost dětí v předškolním vzdělávání
 (Zuzana JANŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//tw6wxg// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)