Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikrosatelit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Cross-species amplifikace mikrosatelitů z řádu tučňáci a konzervovaných ptačích mikrosatelitů u nesyta indomalajského (Mycteria leucocephala)
 (Alexandra PECHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hyy6uf// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Konformační vlastnosti molekul DNA obsahující varianty motivu (GA)n
 (Rostislav Turek)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pu9zm/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Cross-species amplifikace mikrosatelitů z řádu brodiví u nesyta afrického (Mycteria ibis).
 (Michaela SOPKO)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m5mmgd// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza a charakteristika polymorfních cross-species mikrosatelitů u potápky roháče (Podiceps cristatus).
 (Jana HOFFMANNOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q9h4ke// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Analýza a charakteristika polymorfních cross-species mikrosatelitů pro determinaci paternity u čápa bílého (Ciconia ciconia)
 (Eva BURIANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u16dn5// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Odvozování haplotypů a hodnocení asociací v MHC
 (Lenka Dolnáková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ym6tv/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Genetic Diversity of the Immunogenome in Equids and Associations with Disease
 (Ján Futas)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxo1d/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Studium repetitivních sekvencí pohlavních chromosomů Silene Latifolia
 (Zdeněk Kubát)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vbc60/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Population biology of the pine needle pathogen Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd. (Capnodiales, Ascomycota)
 (Josef Janoušek)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pll0v3// | Botanika / Fytologie lesa | Práce na příbuzné téma

Population biology of the pine needle pathogen Lecanosticta acicola (Thüm.) Syd. (Capnodiales, Ascomycota)
 (Josef Janoušek)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pll0v3// | Botanika / Fytologie lesa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)