Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mukozitida

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mukozitida dutiny ústní jako komplikace radioterapie v oblasti hlavy a krku
 (Linda Roškotová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//c2ye8k// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Měření plazmatických koncentrací vorikonazolu u hematoonkologických pacientů
 (Jana Diatková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eq38g/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Význam kryoterapie dutiny ústní v ošetřovatelské péči u pacientů s vysokodávkovanou chemoterapií
 (Ivana CHVOJKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zqgdy6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Prevence a terapie periimplantárních onemocnění
 (Lenka Hrabalová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cu6f9/ | Dentální hygiena / | Práce na příbuzné téma

Edukace onkologických pacientů v oblasti dentální hygieny
 (Amálie Zdislava Rosíková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxbmo/ | Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka | Práce na příbuzné téma

Nežádoucí účinky onkologické léčby z nutričního hlediska
 (Marie Motáčková)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xem1x/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní vědy | Práce na příbuzné téma