Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nir spektrometrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití NIR spektrometrie k hodnocení kvality mlékárenských výrobků.
 (Adéla Krumplová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yijw1l// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Možnosti NIR spektroskopie při analýzách průběžné výrobní kontroly Nicergolinu
 (Petr Velecký)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8ds2xe// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Vývoj a ověření spektrálních metod pro stanovení ibuprofenu a kyseliny acetylsalicylové
 (Sára ČERNÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nrkr04// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Analytické aplikace NIR laserových diod
 (Tomáš Adámek)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trirf/ | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Analýza vybraných potravin metodou NIR
 (Tereza Bočková)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y0bwpx// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma

Stanovení vybraných farmaceuticky aktivních látek metodou infračervené spektroskopie
 (Jiří KAREŠ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e7mdft// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma