Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pamatkove chranena uzemi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vstup současné architektury do historického, památkově chráněného, území města Karlovy Vary.
 (Jana SRVÁTKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hhck30// | Historické vědy / Dokumentace památek | Práce na příbuzné téma

Městská památková zóna Poběžovice, vývoj zástavby a vyhodnocení stavebního fondu od roku 1999 z hlediska památkové péče
 (Jakub HINTERHOLZINGER)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p63epm// | Specializace v pedagogice / Historie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Problémy oceňování památkově chráněných objektů
 (Jiří Reichel)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/cpuwt/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Práce na příbuzné téma

Teoretická východiska památkové ochrany
 (Jana Plotová)

2008, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooln4/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Povolování stavebních úprav a ohlašování udržovacích prací u památkově chráněných staveb na vybraných příkladech
 (Michaela Srbová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60367 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Památkově chráněné pivovary na Moravě a ve Slezsku.
 (Dominika CITTOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//feo1xf// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky | Práce na příbuzné téma

Památková péče ve stavebním řízení
 (Kristýna Šidláková)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sqkv1/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma