Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pecovatelstvi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tvorba výukových materiálů pro obor Pečovatelské služby
 (Petra Makešová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pnnp2/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Stres v souvislosti s péčí o seniory.
 (Kateřina KOREJSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9z3t1s// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Konkurenceschopnost vybraného zařízení sociálních služeb
 (Monika Feberová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/acoe2/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Výuková opora pro obor pečovatelské služby
 (Markéta Malá)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r0q7d/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Práce na příbuzné téma

Evaluace aplikace bazální stimulace v domově pro seniory
 (Jana Neubauerová)

2019, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5729 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Syndrom vyhoření laického pečovatele
 (Julie Zpěváková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5jgdrz// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Zdroje stresu a způsoby jeho zvládání u pečovatelů o seniory
 (Lenka KRUPKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9pi5y1// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Emocionální zátěž osob pečujících o starší rodinné příslušníky
 (Petra Bártová)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1815/ | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Emocionální zátěž osob pečujících o starší rodinné příslušníky
 (Petra Bártová)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1815/ | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma