Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prace v parech

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Práva homosexuálních párů v Evropské Unii v souvislosti s volným pohybem
 (Jana Horáková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/umvrt/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vliv minulé orby na druhové složení luk v PR Hutě v Bílých Karpatech
 (Karolína Slachová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v60d7/ | Ekologická a evoluční biologie / | Práce na příbuzné téma

Metoda kooperativní výuky v hodinách angličtiny v osmé třídě základní školy
 (Markéta NETOPILOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dx4ih3// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Práce na příbuzné téma

Výskyt polymorfismů v genu MTHFR a jejich možná asociace se sterilitou a problematikou opakovaných spontánních potratů v české populaci
 (Markéta STRÁSKÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bgdvvg// | Biologie / Experimentální biologie - specializace Genetika a genové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Role sociální práce v rodičovství homoparentálních párů
 (Aneta Janigová)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6241 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Role nových médií a pravidla jejich užívání v každodennosti párů
 (Radka Zavadilová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9igz/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Sexualita a intimita páru před porodem a v průběhu těhotenství
 (Michaela Danicsová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gen5z/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Socializace a vývoj identity dětí vychovaných v homosexuálních párech
 (Lucie Příhodová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjjz8/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma

Program "Rozvodem bez újmy" jako nová metoda sociální práce s rodinou v Krizovém centru v Českých Budějovicích
 (Lucie MAHROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ol9zxz// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Dluhová past a exekuce v souvislosti s vietnamskou komunitou působící v západních Čechách
 (Markéta HYSKÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2pt46q// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)