Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

presnost mereni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Faktory ovlivňující přesnost měření teploty pomocí infračervené termografie v medicíně
 (Dávid Dominik)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nz1kc/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Práce na příbuzné téma

Přesnost měření tělesného složení biolektrickým analyzátorem NUTRIGUARD-MS
 (Kristýna MANOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8tswiu// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Vliv odparu vlhkosti z povrchu textilie na přesnost měření jejich tepelného odporu v přístrojích typu Skin model
 (Michala Žalská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//qckwxd// | Textil / Textilní marketing | Práce na příbuzné téma

Vnější vlivy omezující přesnost měření laserovým dálkoměrem
 (Zuzana BŘEZOVSKÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//oby8sv// | Fyzika / Digitální a přístrojová optika | Práce na příbuzné téma

Metodika měření na souřadnicovém stroji a její vliv na výsledky měření
 (Libor MAŤÁK)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5ou07d// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Práce na příbuzné téma

Vliv artefaktů na přesnost měření pulzních oxymetrů
 (Adam Antoš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//5r0abj// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Význam četnosti kalibrace systému pro kontinuální monitorování glykémie na přesnost výsledků měření
 (Marek Folwarczny)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118953 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující přesnost měření krevního tlaku
 (Jana Kučerová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z584lu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Vlivy okolí na přesnost terenních gamaspektrometrických měření.
 (Martin Pavlík)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y11zb/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Studium přesnosti měření v mikroskopii pomocí simulací
 (Daniel Mudrík)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i2t7z/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)