Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

presnost polohovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Využití laserového interferometru pro testování přesnosti polohování frézky FC 16
 (Vladimír Schwarz)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1m07ep// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Analýza přesnosti polohování a kalibrace dvojramenného SCARA robotu
 (Lukáš PITTR)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4y1j6a// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Přesnost polohování obráběcích strojů, souhrn vlivů a statická měření lineárních os
 (Pavel NOVÁK)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sdpdru// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Polohování CNC frézky dle normy ISO 230-2
 (Libor BRAVENEC)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8kly2v// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Analýza a kompenzace chyb polohování stolku v elektronové mikroskopii
 (Lucie Koláriková)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sh85i/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Práce na příbuzné téma

Využití laserinterferometru Renishaw při polohování výrobních zařízení s využitím norem řady ČSN ISO 230
 (Miroslav Elfmark)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//04npyb// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Meření přesnosti obráběcího stroje pomocí systému ballbar QC20-W
 (Radim Vlček)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144645 | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Implementace SW nástroje pro zvyšování přesnosti obráběcích strojů
 (Pavel Kadlečík)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7chq6p// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Modulární koncepce servisních robotů
 (Daniel Polák)

2013, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101833 | Strojní inženýrství / Robotika | Práce na příbuzné téma