Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

problemovost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv trávení volného času rodiny na problémovost dětí ve škole
 (Monika Urbánková)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t62ri/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Práce na příbuzné téma

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami jako problémový žák na 1. stupni ZŠ
 (Věra Linhartová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdka1/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Opravy a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 (Jitka Unzeitigová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/cnana/ | Bankovnictví / Bankovní management | Práce na příbuzné téma

Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR
 (Jan Siuda)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/30668 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Politika rozvoje venkova v rámci SZP EU: kritická analýza z hlediska územní soudržnosti na úrovni ČR
 (Martin Pělucha)

2004, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28204 | Hospodářská politika a správa / Regionalistika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Problematika realizace historického filmu v současnosti
 (Pavlína Kalandrová)

2007, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/3773 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Práce na příbuzné téma

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČR
 (Renata Živná)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/6467 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma