Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sekvencni varianty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Patogenní sekvenční varianty lidského genomu lokalizované hluboko v intronových oblastech
 (Miroslava Hliboká)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ejy4a/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vznik a význam sekvenčních variant mikroRNA (izomiRs)
 (Lucie Pifková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfsl/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Molekulární analýza sekvenčních variant v genu BTK
 (Lenka Kudláčková)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7msm/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Funkční charakterizace variant genu pro LDL receptor
 (Lucie Slámová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igydz/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Detekce patogenních genetických variant pomocí sekvenování nové generace u dětských pacientů s mentální retardací
 (Hana Poláčková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2n3/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Charakterizace sekvenčních variant mezerníků 45S rDNA v Arabidopsis thaliana
 (Kateřina Hemalová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fbudo/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Identifikace genetických variant spojených s dědičnými neuromuskulárními onemocněními
 (Johana Kopčilová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwhlv/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Studium sekvenčních variant vybraných genů u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií
 (Natálie HAVRANOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bpofzy// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení frekvence variant v genu LDLR v české populaci
 (Martina RUTOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1nlrvb// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)