Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

skupiny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Generativita v souvislosti s hodnotami v mladší dospělosti: Srovnání skupiny udržující kulturní tradice a skupiny neudržující kulturní tradice
 (Anna Soukupová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzpkh/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Vedení malé sociální skupiny - případová studie zájmové taneční skupiny
 (Monika Hanzelová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ojom3/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Sebeobhajovací skupiny v ČR: Analýza vybrané skupiny sebeobhájců
 (Kristína NÍDLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qbbfgd// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Srovnání vývoje vznímání u dětí z minoritní romské skupiny s dětmi z majoritní české skupiny
 (Monika Lojdová)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cdy4q/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Srovnání vývoje skupiny Severočeské doly a skupiny Czech Coal od privatizace
 (Jaroslav Siblík)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86552 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Svépomocné skupiny pro pečující osoby o člověka s demencí a jejich činnost na Moravě
 (Veronika Wilczková)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13607/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vliv vrstevnické skupiny na participaci žáků na výukové komunikaci
 (Kristýna Vašková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5xse/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Osobnostní rozvoj jako změna sebepojetí účastníků seberozvojové skupiny
 (Michal Diviš)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uovk4/ | Psychologie (čtyřleté) / Klinická psychologie | Práce na příbuzné téma

Historie a současnost kontrabasové skupiny Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
 (Jakub Veleta)

2020, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/l5xy8/ | Hudební umění / Hra na kontrabas | Práce na příbuzné téma

Trestní stíhání jako nástroj politické perzekuce. Případová analýza na příkladu odbojové skupiny.
 (Martin Valta)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/mq4lz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)