Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

socialni dilema

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Sociální dilema eutanazie ve společnosti
 (Monika Sedílková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//433rdr// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Dilema zasáhnout, či nezasáhnout v problematice domácího násilí z pohledu sociálních pracovníků OSPOD
 (Romana Budínová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpwaa/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Poskytnutí daru profesionálnímu pečovateli nebo poskytovateli sociální služby jako etické dilema rodinných vztahů
 (Miroslava POPELOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s2tl9i// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Řešení dilema jednostrannosti symetrie v Domově důchodvů v městské části Ostrava-jih
 (Zuzana Wybiralová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/elgkh/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Dilema motivace klientů ke vstupu na trh práce
 (Sabina Zdráhalová)

2019, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11034 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Dilema sociálního pracovníka v souvislosti s návrhem střídavé péče u nezletilého dítěte
 (Renata KUBÁTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2ozcrb// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Dilema sociálních pracovníků při úpravě péče o děti lesbických biologických matek.
 (Kateřina POMKLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ijz7ra// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Dospívání jako dilema mezi konstrukty ideálního a reálného typu dospělosti
 (Miloš Kolman)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4035 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Etická dilemata v sociální práci se seniory
 (Terezie Zárubová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/msjqt/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Etická dilemata sociální práce ve vyloučených lokalitách
 (Tereza Kostelková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/ljva2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)