Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sound systems

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Příprava profesionální zvukové techniky při natáčení reklamních spotů a hrané tvorby
 (Radek Kuboš)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8rekic// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba | Práce na příbuzné téma

Zvukový systém angličtiny a češtiny: segmentální a suprasegmentální elementy s ohledem na české mluvčí
 (Věra Hromádková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oi2to/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Kontrastivní srovnání hláskového systému českého a makedonského jazyka
 (Kristýna Dufková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ym76s/ | Filologie / Obecná jazykověda | Práce na příbuzné téma

Reproduktory a jejich soustavy
 (Lukáš Nábělek)

2013, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/v9bl3/ | Dramatická umění / Jevištní technologie | Práce na příbuzné téma