Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

student oboru specialni pedagogika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Studenti oboru Speciální pedagogika - vychovatelství a jejich dobrovolnické aktivity
 (Romana MISAŘOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4hfxe0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Informovanost studentů oboru sociální pedagogika o osobách s Downovým syndromem
 (Karolína Pavelková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//z72pnm// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Motivační faktory při výběru studijních oborů Speciální pedagogika a Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
 (Šárka MEDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//916a52// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza nabídky kurzů českého znakového jazyka pro studenty oboru surdopedie v Brně
 (Hana Pichlová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jp5u9/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Speciální pedagogika v Peruánské republice
 (Petra Hostýnková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgu7t/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Připravenost studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy Univerzity Palackého na společné vzdělávání
 (Martina SPÁLOVSKÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1fbwma// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Motivace studentů ke studiu speciální pedagogiky
 (Kateřina HUDEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iwo0g5// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza socioedukativních kompetencí v pregraduálním vzdělávání studentů speciální pedagogiky v předmětu neurologie
 (Jiří Vítek)

2008, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h1ro9/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (něm.) | Práce na příbuzné téma

Komparační analýza postojů učitelů prvního stupně ZŠ a studentů 4. a 5. ročníků VŠ: oboru Učitelství pro 1.st. ZŠ vůči lidem se znevýhodněním.
 (Ianka - Maria KRULIŠOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uiyz0c// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)