Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sylabus predmetu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

SYLABUS SAMOSTATNÉHO PŘEDMĚTU MEDIÁLNÍ VÝCHOVA PRO STŘEDNÍ ŠKOLU TECHNICKOU MOST
 (Eva Emingerová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//llrkpk// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Práce na příbuzné téma

Srovnávání sylabů předmětů na různých universitách dolováním znalosti z textu
 (Libuše Moravcová)

2018, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l2bbfy// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Studijní opora předmětu Systems Theory
 (David Metela)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p3sef5// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání znalostí z účetnictví studentů gymnasií a studentů obchodních akademií po absolvování studijního předmětu Účetnictví 1
 (Petra Chocholoušová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44318 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Návrh podrobného sylabu výuky lékařské biofyziky pro studující oboru Všeobecná sestra
 (Šárka Paclová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyyvl/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Framework pro výuku předmětu databáze na VŠE Praha
 (Pavel Turčín)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/13822 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Tvorba sbírky úloh pro předmět Počítače v chemii
 (Eliška Cvingráfová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y9yon/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy Učitelství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

ETIKA JAKO VÝUKOVÝ PŘEDMĚT V RÁMCI PROFESNÍ PŘÍPRAVY SOCIÁLNÍCH PACOVNÍKŮ
 (Jitka KŇOURKOVÁ RŮNOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hue75e// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Animace pro předmět Optimalizace
 (Pavel REICH)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hyrd6n// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Vytvoření elektronického kurzu pro předmět Multimedia
 (Jakub Habrman)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//htgilb// | Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management | Práce na příbuzné téma