Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tertiary prevention

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Terénní sociální pracovníci terciální protidrogové prevence v Praze a syndrom vyhoření
 (Hana Kozubíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5v74/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání odsouzených jako forma terciární prevence
 (Zita Frydrychová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d8xgs6// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání odsouzených jako forma terciární prevence
 (Petra Schovancová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//36ishd// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Terciální prevence mladistvých pachatelů trestné činnosti v regionu Třebíčsko.
 (Martina Bártová)

2006, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0tj9/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Možné způsoby prevence sociálně patologických jevů u dětí předškolního a mladšího školního věku
 (Dana Ježová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rf9hu/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti žáků městských a venkovských základních škol s primární prevencí užívání návykových látek
 (Ivana Starečková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c685s/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Primární, sekundární a terciární prevence u dětí s celiakií
 (Helena PAPOUŠKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6b2o5n// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Možnosti sekundární a terciální prevence u uživatelů nealkoholických drog z pohledu sociálního pracovníka
 (Lucie ŠAUEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xcr52c// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Možnosti působení sester v terciární prevenci dětské obezity
 (Miroslava PFEFFEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lb0sda// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Primární, sekundární a terciální prevence u dětí s celiakií
 (Helena PAPOUŠKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fq057s// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)