Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

umluva o pravech ditete

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Implementace Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
 (Eva RIESOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ut28b2// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Trestní působnost státního zastupitelství a Úmluva o právech dítěte
 (Ivana Kudláčková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lh1hs/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Práce na příbuzné téma

Haagská úmluva o civilněprávních aspektech únosů dětí a Evropská úmluva o lidských právech
 (Kristýna Chmelinová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kokyy/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Povědomí dětí o Mezinárodní Úmluvě o právech dítěte
 (Klára MANDÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qklr2x// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Úmluva o právech dítěte naplňovaná mateřskou školou
 (Simona VÁCHOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jn4ef5// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Zásada společné odpovědnosti rodičů za výchovu dítěte (čl. 18 Úmluvy o právech dítěte)
 (Blanka HAVLÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6al79a// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Význam Úmluvy o právech dítěte pro realizaci soukromoprávních vztahů
 (Jana Knapová)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cr4fu/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Pojem „obvyklé bydliště“ ve smyslu Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
 (Kateřina Sázavská)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fruau/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí
 (Terezie NEKARDOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//utml53// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Cíl vzdělání podle Úmluvy o právech dítěte: posilování úcty k vlastní kultuře, jazyku a hodnotám
 (Lenka Sigmundová)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5hnxwe// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)