Renata PROCHÁZKOVÁ

Bakalářská práce

Úmluva o právech dítěte naplňovaná institucionální předškolní výchovou

The Convention on the Rights of the Child realized in the institutional pre-school education
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o naplňování Úmluvy o právech dítěte v předškolním vzdělávání. V teoretické části je osvětlen hlavní záměr Úmluvy o právech dítěte, podmínky a obsah předškolního vzdělávání. Blíže je popsána osobnost dítěte, jeho potřeby, charakterové vlastnosti. Pozornost je věnována také osobnosti pedagoga předškolního vzdělávání. V praktické části je ověřeno naplňování Úmluvy o právech …více
Abstract:
My bachelor thesis deal about completed the Convention on the Rights of the Child in preschool education. In the theoretical part of my work is explained the main intention of the Convention on the Rights of the Child, terms and content of preschool education. There is closer describe details of the child's personality, needs, charakter?s quality. Attention is devoted also the personality of a teacher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2010
Zveřejnit od: 7. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Alexandra Tomášová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Renata. Úmluva o právech dítěte naplňovaná institucionální předškolní výchovou. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta