Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

validace metody

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Vývoj a validace metody pro stanovení olanzapinu a jeho metabolitu desmethylolanzapinu v séru
 (Monika Goišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hv0z0/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Vývoj a validace metody pro stanovení lansoprazolu a jeho metabolitů v biologických vzorcích.
 (Sabína Sedlačková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyija/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Vývoj HPLC metody na stanovení obsahu substance Riluzolu v oplachovém rozpouštědle, validace metody
 (Lucie HANKOVÁ)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4tryi6// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici
 (Monika Holubová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8622/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Validace metody PCR pro stanovení izotypových variant v genu ApoE
 (Klára SÝKOROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vskqcn// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Validace metody PCR-RFLP pro stanovení laktózové intolerance
 (Denisa PROSOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a8uc8o// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Validace metody pro stanovení hormonů v odpadních vodách pomocí LC-MS/MS
 (Soňa NETOLICKÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ro01ar// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Validace metody přímé detekce cirkulujících nádorových buněk u pacientů s multiformním glioblastomem.
 (Pavel STEJSKAL)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//47cqjb// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj a validace metody stanovení karotenoidů v čerstvé a zpracované zelenině
 (Marie Jouklová)

2021, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//aopiou// | Chemie a analýza potravin a přírodních produktů / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)