Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zizala

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Inhibice acetylcholinesterázové aktivity u žížal Eisenia foetida po expozici organofosfáty a karbamáty
 (Tereza KUCHAŘOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wbo5dx// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv substrátu na produkci žížal Dendrobena veneta
 (Eva SCHMIDTMAJEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yjpsia// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Žížaly v lesních ekosystémech
 (Veronika VAVŘÍČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0r72b4// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Analýzy vlivu kalifornských žížal na průběh kompostovacího procesu
 (Lenka ŘEHÁKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rrbpx1// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Hodnocení inhibice enzymu acetylcholinesterázy na žížalách Eisenia foetida po expozici pesticidy
 (Jana ŠIROKÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tha6y2// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium toxických účinků farmak na žížalách Eisenia foetida
 (Klára JANÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wo1jp9// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Žížaly (Lumbricidae) jako bioindikátoři životního prostředí
 (Jaroslav Stenzel)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98391 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Primární a sekundární ekotoxické efekty biouhlu v půdě
 (Klára Kročová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbdsg/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)