Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zkraceni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Postavení neúměrného zkrácení v systému občanského práva
 (Michal Janoušek)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jpwnu/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Neúměrné zkrácení a lichva podle nového občanského zákoníku
 (Petr Vokurka)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1dmk/ | Právní specializace / Právo a podnikání | Práce na příbuzné téma

Trestný čin zkrácení daně z hlediska juristického, kriminologického, případně kriminalistického
 (Izabela Melková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcl1e/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Kvalitativní a ekonomické dopady zkrácení doby míchání stavebních směsí
 (Tibor Borbély)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114347 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Aplikace metody SMED pro zkrácení doby přestavby tažné stolice
 (Lukáš Pastuszek)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114397 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 (Eliška HOROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//406cif// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Prověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc
 (Dominik Mazel)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//1b4nc7// | Technika a technologie v dopravě a spojích / | Práce na příbuzné téma

Zkrácení daně
 (Jitka Benešová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76146 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Práce na příbuzné téma

Analýza procesů týkajících se výrobní zakázky ve společnosti Austin Detonator s.r.o. a návrh opatře-ní pro jejich zkrácení
 (Patricie Bařinková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y0sfaq// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Práce na příbuzné téma

Trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 (Eliška HOROVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//406cif// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)