Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dusičnany

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hydrolýza a membránová separace polysacharidů
 (Boris Leshko)

2019, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//tsbh2t// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Separace binární směsi oxidu uhličitého a methanu membránou obsahující iontovou kapalinu.
 (Tereza ČERNAJOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aq670y// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Využitelnost membránové separace při regeneraci uniklého helia z reaktorů VHTR a GFR
 (Iveta Vacková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//sctquh// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Metody separace plynných směsí, využití při zpracování bioplynu
 (Michaela Rulíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sxu53d// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studium fyzikálních vlastností polymerních membrán a chemická analýza fází při membránových separacích
 (Tereza-Markéta Durďáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jq5702// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Separace uhlovodíků z vod pomocí tlakových membránových procesů
 (Lucia Hudecová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qljegq// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odsolování glycerolové fáze pomocí elektrodialýzy
 (Kateřina Nečasová)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//amayrj// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Využití elektrodialýzy nejen v průmyslových aplikacích
 (Martin Vacek)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//od9apl// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Demineralizace důlních vod hnědouhelných lokalit pomocí elektrolýzy.
 (Veronika Matúšková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110392 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma