Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

gravimetrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metody gravimetrie a zpracování tíhových dat
 (Dominika LINDAUEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7pi4vm// | Geomatika / | Práce na příbuzné téma

Aplikácia merania vertikálneho tiažového gradientu v banskom meračstve
 (Viktória Siberová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130045 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Porovnání analytických metod pro stanovení hliníku
 (Štěpánka Machoňová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kcnko/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv geologické stavby na geomagnetické pole na vybraných lokalitách
 (Vojtěch Šešulka)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/he7nd/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Práce na příbuzné téma

Využiti analytických metod ke stanovení koncentrace mědi u kovových materiálů
 (Ondřej PITTNER)

2015, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hsatd6// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Možnosti síťování hydrogelů přírodními látkami
 (Martin Hrabovský)

2014, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//163u08// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Regenerace a zpracování použitých sorbentů na bázi jílových minerálů
 (Sandra Celárková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86498 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Biokoroze anorganických materiálů
 (Petra PLÁŠKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//28lzoe// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Ochranné protikorozní kovové povlaky pro vybrané magnetické materiály na bázi Nd-Fe-B
 (Monika Zbránková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119351 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma