Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tandemova hmotnostni spektrometrie (ms/ms)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nová proteomická metoda iTRAQ-2DLC-MS/MS: Princip a uplatnění v bakteriální proteomové analýze
 (Martina Cvešperová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcrru/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlivu imatinibu na metabolismus buněk chronické myeloidní leukemie metodou HPLC-MS/MS
 (Iveta FIKAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mnnp60// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Diagnostika dědičných metabolických poruch pomocí LC-MS/MS
 (Stanislava PAVLÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7hiyjb// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Diagnostika vybraných dědičných metabolických poruch novorozeneckého screeningu pomocí HPLC-MS/MS
 (Stanislava PAVLÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7u5u6p// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Validace metody pro stanovení hormonů v odpadních vodách pomocí LC-MS/MS
 (Soňa NETOLICKÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ro01ar// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Analýza aminokyselin UPLC-MS
 (Helena KONVALINOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xeu2ef// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Identifikace rostlinných jaderných proteinů získaných precipitací MnCl2 pomocí hmotnostní spektrometrie
 (Zdeněk PERUTKA)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t26icb// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Příprava proteinových vzorků a jejich charakterizace hmotnostní spektrometrií
 (Karel Stejskal)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pukoc/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Analýza glykosaminoglykanů hmotnostní spektrometrií.
 (Kateřina JANÍKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bfn5wt// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Identifikace a charakterizace in vitro metabolitů kathinonu tandemovou vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrií
 (Monika Mrňavá)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12223 | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma