Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

uv-vis spektrofotometrie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Simultánní stanovení potravinářských barviv s využitím UV/Vis spektrofotometrie
 (Martin ŠPINKA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bpvqlk// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Studium interakcí vybraných potravinářských barviv s mědí(II) s využitím UV/Vis spektrofotometrie
 (Venuše KOMJATIOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ystvia// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství
 (David KLOBÁSKA)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cx6ivm// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Detekce a kvantifikace UV - absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vyšších rostlin
 (Jakub NEZVAL)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cll6j5// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Detekce a kvantifikace UV - absorbujících látek a fotosyntetických pigmentů u vyšších rostlin
 (Jakub NEZVAL)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cll6j5// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie v koloidní chemii
 (Jana Juříková)

2012, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rugupg// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
 (Lucie Jarolímová)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136475 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma