Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

socialni a ekonomicka prava

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Domovské právo, vznik, vývoj a jeho proměny v 19. a 20. století do roku 1939
 (Renata BREJCHOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eloy8n// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Globalizace a její dopad na život člověka v rozvojových a vyspělých společenstvích (zemích)
 (Martina KARBOVÁ)

2021, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//e2akaq// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Angažovanost Evropské unie a OSN při dodržování ekonomických a sociálních lidských práv
 (Tereza Paseková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107557 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Práce na příbuzné téma

Polsko-habsburské vztahy v době Ferdinanda III. a Vladislava IV. Dynastická diplomacie a třeboňská zástavní držba.
 (Blanka Čechová)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ujbsl/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Práce na příbuzné téma

Vývoj politického statusu Guamu a Severních Marian a možnosti jejich politického sjednocení
 (Daniela JACKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fc5b62// | Geografie / Politická a kulturní geografie | Práce na příbuzné téma

Obecné zásady práva ES a EU jako jejich specifický pramen
 (Michal Donné)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bnelm/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Právní a ekonomický úhel pohledu na příčiny vzniku a možnosti řešení bezdomovectví
 (Pavlína Havlíková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i5zh6/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Komparace penzijních systémů ČR a zemí EU - právní a ekonomické aspekty
 (Lucie Filipenská)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omoh3/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Práce na příbuzné téma

Právo na vzdělání a volný pohyb osob v Evropské unii
 (Alžběta Čajková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6igg/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Poselství encykliky Caritas in veritate ve světle tradice sociální nauky církve a v kontextu aktuálních politických a ekonomických otázek.
 (Gabriela PODLEŠÁKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pxcj3p// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma