Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biodegradable waste

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Biodegradable plastics and their impact on waste management
 (Ján Štefánek)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//85ionu// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Práce na příbuzné téma

Informační webový portál na podporu integrovaného systému nakládání s odpadem
 (Tomáš Mego)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkfxt/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Využití cihelného a betonového recyklátu stavebních odpadů při kompostování biodegradabilních odpadů
 (Pavlína NOVÁČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hcni2r// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Biologicko-rozložitelné odpady se zaměřením na biodegradabilní složky komunálního odpadu
 (Petra Medunová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bhasof// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

"La traduction commentée d'un texte technique (traitement des déchets biodégradables)"
 (Kateřina ELISOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mdn9jb// | Překladatelství a tlumočnictví / Francouzština pro překladatelskou praxi | Práce na příbuzné téma

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 (Pavla Hubová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zzfh3a// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve vybraných obcích Ústeckého kraje
 (Jana Ondráčková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129994 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Kofermentace biologicky rozložitelných odpadů a čistírenských kalů
 (Ema Bušová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2vy3zk// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu
 (Olga Křížová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kd887r// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Studie možností nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Znojmě
 (Martin Vymětal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o5wx5a// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)