Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biodegradable waste

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Biodegradable plastics and their impact on waste management
 (Ján Štefánek)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//85ionu// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Informační webový portál na podporu integrovaného systému nakládání s odpadem
 (Tomáš Mego)

2009, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkfxt/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Využití cihelného a betonového recyklátu stavebních odpadů při kompostování biodegradabilních odpadů
 (Pavlína NOVÁČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hcni2r// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Biologicko-rozložitelné odpady se zaměřením na biodegradabilní složky komunálního odpadu
 (Petra Medunová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bhasof// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

"La traduction commentée d'un texte technique (traitement des déchets biodégradables)"
 (Kateřina ELISOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mdn9jb// | Překladatelství a tlumočnictví / Francouzština pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v domácích podmínkách
 (Zuzana Partlová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//t5fqzh// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
 (Pavlína Raichlová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kw6ea8// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Biologicky rozložitelný odpad jako zdroj živin pro půdu
 (Olga Křížová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kd887r// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Studie možností nakládání s biologicky rozložitelným odpadem ve městě Znojmě
 (Martin Vymětal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//o5wx5a// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Biologicky rozložitelné odpady a jejich zpracování v bioplynových stanicích
 (Dana TŘÍSKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sbghty// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)