Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

smlouva o fungovani evropske unie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Úloha Komise v řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie
 (Veronika Židlíková)

2014, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/so3kw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Společná obchodní politika EU - zaměřeno na obchodní vztahy Evropské unie a Kanady (utváření zóny volného obchodu)
 (Jan Stejskal)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v223b/ | Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia | Theses on a related topic

Právní hodnocení Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii - její vztah k primárnímu právu EU
 (Karel Kumžák)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cx3vy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie za škodu
 (Tomáš Jelínek)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi8p8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní aspekty členství Evropské unie v mezinárodních organizacích
 (Lenka Šilhánková)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lb8jl/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Vliv Lisabonské smlouvy na fungování institucí Evropské unie
 (Svatava Baránková)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80395 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Legislativní proces v Evropské unii - tvorba sekundárního práva Evropské unie
 (Hana HOŠÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7hdv3y// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Smlouva o evropském hospodářském prostoru a její poměr k právu Evropské unie
 (Veronika AMBROŽOVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//932xhu// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

Specifika interpretace práva Evropské unie
 (Adam Hlaváč)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/koogu/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postupy tvorby a revize primárního práva Evropské unie
 (Romana GZYLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4260dn// | Politologie / Evropská studia se zaměřením na evropské právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)