Theses on the same topic (having an identical keyword):

stimulace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Somatická stimulace jako rozvoj vnímání, komunikace a zachovalých schopností v kontextu bazální stimulace
 (Michaela KONVIČNÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qstbcu// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Stimulace poptávky versus stimulace nabídky: daňové reformy v USA ve druhé polovině dvacátého století
 (Vojtěch Jirásek)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51321 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Stimulace pomalých EEG vln a statistické vyhodnocení účinnosti stimulace
 (Kamila Klečková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//el6ni8// | Chyba / | Theses on a related topic

Bazální stimulace - aplikace konceptu bazální stimulace v praxi
 (Kristýna VAŇKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cp6knp// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Somatická stimulace dle konceptu bazální stimulace v českých a slovenských zdrojích
 (Martina HAVELKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sy07z5// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Nástavbové prvky stimulace v konceptu bazální stimulace a jejich využití
 (Barbora DIBLÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v66spr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Bazální stimulace v dlouhodobé intenzivní péči
 (Michaela Zwyrtková)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dn5nd/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Koncept bazální stimulace u neurochirurgických pacientů
 (Leona Kostelanská)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjzqw/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Koncept bazální stimulace v intenzivní péči
 (Ivana Nováková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1oe6/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Koncept bazální stimulace v intenzivní péči
 (Ivana Nováková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1oe6/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)