Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intranet

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
SW audit s možností výstupu výsledků na intranet
 (Dušan Faltys)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vkper/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Intranet úřadu
 (Ondřej Širočka)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w802t/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Školní intranet na bázi Open Source CMS
 (Peter Kocnár)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/uqfqu/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Intranet jako komunikační technologie, jeho dopad na chování a
 (Michaela Chlumská)

2016, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/6gpump/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Firemní INTRANET
 (Matěj Kotlín)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lz1rg/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Analýza struktury webu podle cílových skupin (se zaměřením na studentský intranet UPa)
 (Martin Šábrt)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//u3mdue// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Intranet organizace a jeho náplň
 (Zdeněk Filipčík)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23069 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Intranet v malej organizácii
 (Karol Teliščák)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28374 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Internet, intranet, extranet a jejich možné využití v konkurenceschopnosti podniku
 (Tomáš Crhonek)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82021 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Intranet městského úřadu v Litoměřicích
 (Jan Černý)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86750 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)