Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Alternativní paliva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Ověření možnosti náhrady nafty alternativními kapalnými palivy a experimentální určení kouřivosti vznětového motoru v závislosti na druhu použitého paliva
 (Marek Kudrnáč)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bpr7s2// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Vliv druhu paliva na parametry motoru
 (Václav Starý)

2008, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uk70tu// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic