Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

přestupkové řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Právo na spravedlivý proces v kontextu s uplatňováním koncentračního principu v civilním soudním řízení
 (Michal Diamant)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsu52/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásady a principy arbitráže v řízení před Arbitrážním soudem pro sport a jejich aplikace v judikatuře
 (Petr JAHODÁŘ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2n8qmu// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dispoziční zásada v civilním sporném řízení
 (Kamila Příhodová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4b2d/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Specifika dokazování v přestupkovém řízení
 (Philipp Kratochvíl)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ya7bu/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásada veřejnosti a její projevy v soudních stadiích trestního řízení
 (Barbora Houbová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvu7x/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Podmínky přípustnosti a povaha výjimek ze zásady legality v českém trestním řízení
 (Jan Ferfecký)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lqh5l/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Kriminalizace přestupkového řízení v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 (Ondřej Pavlech)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bj7bo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Správní trestání v přestupkovém řízení, jeho účelnost a alternativy
 (Petr Šotter)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tei4j/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Spravní uvážení v kontextu přestupkového řízení
 (Jakub Veselý)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbvyr/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Správní řízení na úseku přestupků se zaměřením na řízení před správním orgánem prvního stupně
 (Michal PODÁVKA)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hym7d3// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)