Theses on the same topic (having an identical keyword):

alternativní trest

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)
Důsledky změn právních podmínek institutu trestu obecně prospěšných prací pro poskytovatele místa výkonu trestu obecně prospěšných prací v olomouckém okrese
 (Helena ČAPKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//89cjpc// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Theses on a related topic

Účel trestu obecně prospěšných prací dle organizací zajišťujících místa pro výkon tohoto trestu
 (Renáta Talašová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gji3p/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Přínosy a negativa trestu obecně prospěšných prací a role Probační a mediační služby ČR ve vybraném regionu
 (Hana Sedláková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbt39/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Systém ukládání tzv. alternativních trestů s akcentací na tresty podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody a peněžitého trestu
 (Jan PÖTZL)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cxxs40// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Realizace a přínos výkonu trestu obecně prospěšných prací
 (Magda POSPÍŠILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//n57gpi// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Efektivnost výkonu trestu obecně prospěšných prací.
 (Magda POSPÍŠILOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nv3aon// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Ukládání trestu obecně prospěšných prací
 (Veronika MANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hmttt1// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon trestu obecně prospěšných prací v neziskových organizacích Karlových Varů
 (Pavlína Vlasatá)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//200fne// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Movie-induced tourism. Analysis of benefits and challenges for destination marketing and development
 (Daria Kireeva)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/fgcb6/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Determining the economic costs and benefits of migration from the perspective of the sending and receiving nations
 (Olga Goriainova)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/afzbw/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 41 theses)